Doelstelling Stichting gizeh

♢  Het verlenen van lichamelijke en/of geestelijke hulp aan mensen in lichamelijke en/of geestelijke nood, in de ruimste zin van het woord,
♢  Zij tracht dit doel te bereiken door het begeleiden van mensen in lichamelijke en/of geestelijke nood en hen eventuele financiele hulp te verlenen,
♢  De Stichting beoogt niet het maken van winst

De Stichting helpt ook  mensen op financieel gebied op allerlei manieren. Dit wordt door de stichting zelf bepaald en met het doel wat de stichting zelf voor ogen heeft.

Wat de Stichting buiten het begeleiden en helpen van mensen ook voor ogen heeft, is het uitdragen van de Eeuw van Christus van Jozef Rulof. Dit gebeurt d.m.v.

♢  Het uitlenen van zijn boeken die in de praktijk aanwezig zijn,
♢  Aanvullen van de boeken in de praktijk , als dit noodzakelijk is,
♢  Boekbesprekingen houden over de boeken van Jozef Rulof.

 

Wilt u de stichting steunen, dan kunt u evt. donaties overmaken aan: Stichting Gizeh, Bankrekeningnummer: NL97 RABO 030 69 29 880

Hartelijk dank hiervoor!

ANBI gegevens

Risn: 8055.49.183
Voorzitter: Petra Wintershoven – de Vries
Penningmeester: Tino Wintershoven
Secretaris: Ruben Wintershoven
Beloningsbeleid: de enige binnen de stichting die beloond wordt is Petra Wintershoven-de Vries.

Het jaarverslag (over 2022) vind u hier

Het beleidsplan en de activiteiten vind u hier