De weg van een negatieve spiraal naar weer een positieve kijk op de wereld is vaak onbeschrijfelijk mooi.

Hier vind je informatie over mijn werk als paranormaal therapeute / Medium en over de door mij opgerichte stichting. Vanaf de oprichting van Stichting Gizeh in 1996, zijn er vele mensen geweest die ik via paranormale therapie heb mogen begeleiden in, maar zeker ook na moeilijke tijden. Ik ben er voor iedereen die hulp zoekt bij lichamelijke en/of psychische problemen.

Altijd heb ik mijn mensen ontmoet via mond tot mond reclame, maar daar men tegenwoordig eerst informatie wenst in te winnen via een website, wil ik graag aan die behoefte voldoen. Op deze manier wil ik meer bekendheid geven aan de Stichting, het werk wat ik doe en ook de boeken van Jozef Rulof die ik tevens uitleen.

Liefde is groots, heb al het leven lief - Alcar

Jozef Rulof heeft tijdens zijn werk als groot medium 27 zeer diepgaande spirituele boeken geschreven. Vol liefde wordt u via deze boeken duidelijke inzichten gegeven over het leven en de bedoeling hier op aarde en over het leven in het hiernamaals. Door het lezen van deze zeer waardevolle boeken zult u merken dat het uw leven geestelijk zal verrijken, uw evt. angst voor de dood verdwijnt en hierdoor bij u een innerlijke rust ontstaat en kracht en wijsheid in dit leven.

Reacties van anderen ...